Adatkezelési tájékoztató

www.wellnesshetvege.hu


1. Kik vagyunk? 

1. a ADATKEZELŐ: Lázár és Lázár Kft. 

 • Cím: : 6710 Szeged, Bodomi út 43.
 • Email: info@wellnesshetvege.hu
 • Telefon: 06-30-508-3266
 • Weboldal: www.wellnesshetvege.hu
 • Cégjegyzékszám: 06 09 025204
 • Adószám: 13336341-2-06
 • Tárolt adatok: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, ajánlatkérések, foglalások részletei
 • Műveletek: A weboldal informatikai rendszerének üzemeltetése, szerver elhelyezés szolgáltatás

A partnerszállodák önálló adatkezelőként járnak el a szállásfoglalás, ajánlatkérés és utalványvásárlás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában.

1. b. ADATFELDOLGOZÓK: 

Szerver elhelyezés szolgáltatás: Szervernet Kft.

 • Cím: Budapest 1132, Victor Hugo utca 18-22. V. Emelet.
 • Email: domain@szervernet.hu
 • Telefon: +36302399219
 • Weboldal: www.szervernet.hu 
 • Cégjegyzékszám: 01-09-200402
 • Tárolt adatok: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, ajánlatkérések, foglalások részletei
 • Műveletek: A weboldal informatikai rendszerének üzemeltetése, szerver elhelyezés szolgáltatás

Könyvelés szolgáltatás: Informatív Kft.

 • Cím: Budapest, Károly krt. 3/A 1075  
 • Email: info@informativ.hu
 • Telefon: +36 (1) 483-1580
 • Weboldal: www.informativ.hu  
 • Tárolt adatok: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
 • Műveletek: könyvelési feladatok

Ügyfélkezelési rendszer szolgáltatás: MiniCRM Zrt  

 • Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
 • Vezérigazgató: Leskó Norbert
 • Email: help@minicrm.hu
 • Telefon: +36 (1) 999 - 0402
 • Weboldal: www.minicrm.hu 
 • Tárolt adatok: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, ajánlatkérések részletei
 • Műveletek: hírlevélküldés, levelezés, ajánlatok küldése

Webanalitika, e-mail, dokumentumkezelés, célzott reklám: Google LLC

 • Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
 • Telefon: N/A
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: www.google.com 
 • Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, levelezés, egyedi szerződések és ajánlatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, szűrők alapján táblázatokba megosztott adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).
 • Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése, A/B teszt futtatás, email szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő, célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

Célzott remlám megjelenítés: Facebook Inc.

 • Név: Facebook Inc.
 • Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Telefon: +1 650-543-4800
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: www.facebook.com 
 • Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).
 • Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting).


2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk:

Ajánlat kérés esetén az alábbi személyes adatokat szükséges megadnia: 
az Ön neve, a kapcsolattartási adatok – e-mail és telefonszám, lakcíme - mint számlázáshoz szükséges adat. 


3. Az adat kezelés célja:

1. A személyes adatait arra használjuk fel, hogy az Ön által kért szolgáltatásról információkat, árakat küldjünk Önnek, a tervezett utazásának megfelelően, vásárlás esetén foglalási visszaigazolást küldünk.
2. kapcsolatba lépjünk Önnel, a legfrissebb ajánlatokkal és különleges akciókkal. 
3. kommunikáció, a foglalásával kapcsolatban küldhetünk Önnek Email értesítést.
4. kérdőív, közvélemény kutatás. 
5. vendég értékelések. ( Név nélkül jelennek meg.)
6. törvény által előirt okok. 

A személyes adatok megadása önkéntes. Azonban az igénybe kívánt venni szolgáltatás fajtájától függően, az adott szolgáltatást csak abban az esetben nyújthatjuk, ha ehhez meghatározott személyes adatokat gyűjtünk. Például nem tudjuk teljesíteni a szobafoglalást, ha nem rögzítjük az Ön nevét és elérhetőségeit.


4. A személyes adatok fentiekben leírt kezelése az alábbi jogalapoknak megfelelően történik:

A személyes adatok kezelése a szerződés teljesítése miatt szükséges, különösen az Ön Utazásfoglalásának véglegesítéséhez vagy kezeléséhez. A szükséges személyes adatok szolgáltatása elmulasztása esetén a Wellnesshetvege.hu nem tudja véglegesíteni az Utazásfoglalását.


5. Az adat kezelés időtartama:

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg azokat szükségesnek ítéljük ahhoz, hogy lehetővé tegyük Ön számára a szolgáltatásaink használatát, hogy Önnek nyújtani tudjuk a szolgáltatásinkat (beleértve az online felhasználói fiók fenntartását (ha Ön létrehozta), az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés céljából, jogviták bármely féllel történő rendezése érdekében, és egyébként amennyiben szükséges az üzleti tevékenységünk folytatásához, beleértve a csalások egyéb jogellenes tevékenységek felderítését és megakadályozását. ( Számviteli törvényben előirt  8 évig) 

Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Minden általunk megőrzésre kerülő adat kezelésére a jelen Adatkezelési irányelvek hatálya kiterjed ki. Ha kérdése van bizonyos meghatározott adatmegőrzési időszakra vonatkozóan az Önről gyűjtött személyes adatai kezeléséről, kérjük, forduljon hozzánk az alább megadott elérhetőségek útján.

Amennyiben tiltakozni kíván az adatkezelések ellen kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@wellnesshetvege.hu címen.

 

6. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok 

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra, 

a. hogy kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést, 

b. kérje a személyes adatainak helyesbítését, 

c. kérje a személyes adatainak törlését, 

d. kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását, 

e. kérje az adathordozhatóságot, 

f. tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat), 

g. visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz. 

6.1 Hozzáférési jog Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést. 

6.2. Helyesbítés joga Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhetünk Öntől, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthatunk fel, ha további másolatokat kér A helyesbítéshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

6,3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog") Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törülni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben nem tudunk további szolgáltatásokat nyújtani Önnek. 

6,4. Az adatkezelés korlátozásához való jog Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk. 

6,5. A tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon nálunk személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait. Ezenkívül, ha az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

6,6. Az adathordozhatósághoz való jog Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk. 

6,7. A hozzájárulás visszavonásához való jog Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan nekünk adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudjuk biztosítani a kért szolgáltatásokat (pl. különleges segítség esetén, ha a különleges adatok feldolgozására van szükségünk). 

6,8. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 
7. Az Ön személyes adatainak védelme  

Cégünk eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy 

                naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;

                biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket; 

                nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot; 

                védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat. 

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.


8. Hogyan osztjuk meg adatait harmadik felekkel:

Az Ön adatait szerződött partner szállodáinkkal osztjuk meg, abban az esetben, amikor Ön egy szolgáltatást megrendel, és azt számlázni szükséges. Ezen kívül törvényes adatszolgáltatási kötelezettség esetén kizárólag az erre felhatalmazott hatóságok részére adjuk ki az Ön adatait. ( pl. NAV) amennyiben ezt a törvény előírja egyes bűnesetek és csalások megelőzéséhez, felderítéséhez, illetve büntetőeljárás lefolytatásához, vagy más jogszabályi kötelezettség előírja ezt.


9. Üzenetek kezelése:

A Wellnesshetvege.hu segít Önnek és az Utazási szolgáltatónak abban, hogy információt cseréljenek és kéréseket küldjenek egymásnak a szolgáltatásaikkal és a végrehajtott Utazásfoglalásokkal kapcsolatban. Ez a kommunikáció a Wellnesshetvege.hu-n keresztül folyik.  Ezen üzenetek tartalmát nem ellenőrizzük. 

A Wellnesshetvege.hu a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ügyfelei részére bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes kérésére küld el és mindig biztosítja ezenfajta kommunikációs szolgáltatások lemondásának lehetőségét. Ügyfeleink bármikor lemondhatják hírleveleinket a hírlevélben szereplő leiratkozás link segítségével. 

A közösségi médiát nem használjuk adatgyűjtésre.


10. Milyen biztonsági intézkedésekkel és tárolást szabályozó lépésekkel biztosítja azt a Wellnesshetvege.hu , hogy személyes adatai megfelelő védelmet élvezzenek:

Pontos és megfelelő eljárásokat követünk, hogy az általunk kezelt személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést vagy felhasználást megakadályozzuk. Biztonsági intézkedések és technikai, valamint fizikai korlátozások vannak érvényben nálunk azt elősegítendő, hogy a szervereinken a személyes adatok ne legyenek hozzáférhetőek. Kizárólag az arra jogosult személyek használhatják fel a személyes adatokat olyan mértékben, ahogyan az a munkájukhoz szükséges.


11. Gyerekek személyes adatait nem kezeljük a weboldalunkon semmilyen módon.


12. Hogyan nézheti meg, hogy milyen személyes adatokat osztott meg a Wellnesshetvege.hu weboldallal :

Önnek joga van hozzáférni, és ellenőrizni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről.  A weboldalunkon elérhetővé tesszük adatainak elérését a Profil menüpontban, ahol adatait ellenőrizni és módosítani tudja.

 

13. Személyes adatok, amelyek más forrásokból jutnak el hozzánk.

Cégünk nem gyűjt adatokat külső harmadik felektől semmilyen módon.

Ha a személyes adatait automatikusan dolgozzuk fel, aminek Önre nézve jogi vagy más, jelentős következményei lesznek, megtesszük a megfelelő intézkedéseket a jogai megvédése érdekében. Ilyen lépés lehet az automatizmus megszakítása.


14. Hogyan használjuk a mobil eszközöket:

A mobil weboldalakon ugyanúgy dolgozzuk fel a megadott személyes adatait, mintha a weboldalunk asztali számítógépekre készült verzióját látogatta volna meg. 


15. A Wellnesshetvege.hu nem használja a közösségi médiákat adatgyűjtésre.


16. Hogyan rendelkezhet a Wellnesshetvege.hu-val megosztott személyes adatokról:

Lépjen velünk kapcsolatba, ha úgy látja, az általunk tárolt személyes adatai helytelenek, ha úgy gondolja, többé nem vagyunk jogosultak ezen adatok tárolására, vagy ha bármilyen kérdése van a személyes adatai felhasználásával és az adatvédelmi irányelveinkkel kapcsolatban. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a lent látható címek segítségével. 

Amikor a személyes adatai felhasználásának előfeltétele az Ön beleegyezése, a hatályos törvényekkel összhangban ezt a beleegyezést bármikor visszavonhatja. Ezenkívül, amikor jogos érdekekre vagy közérdekekre alapozva dolgozzuk fel a személyes adatait, mindig lehetősége van az adatok ilyen jellegű felhasználását ellenezni, a hatályos törvényekkel összhangban.

A jelen Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos kérelmeivel, valamint bármely joga gyakorlásával összefüggésben, vagy ha panasza van, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az Adatvédelmi Tisztviselőnk útján az info@wellnesshetvege.hue-mail címen keresztül. Ön jogosult továbbá a helyi adatvédelmi hatósághoz fordulni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata :  http://www.naih.hu/   

 

17. Sütikre vonatkozó irányelvek

Akárhányszor, amikor az online szolgáltatásainkat használja, sütit helyezünk el a számító gépére, melynek célja az, hogy következő alkalommal egyszerűsítse az Ön tevékenységét weboldalunkon. Ez a süti semmilyen személyes adatot nem tárol, mindössze egy azonosító kód.  Ez a süti nem törlődik ki amikor kilép a böngészőből, 90 napig kerül tárolásra. Semmilyen egyéb nyomkövetési vagy megfigyelési technikát nem használunk. A Süti kezelésének célja,  az Ön által lekért foglalások gyorsabb elérése, azok feldolgozásának biztosítása, adatainak gyors betöltődése, az ismételt gépelések elkerülése érdekében.

Ha szeretne többet megtudni a sütikről, valamint arról, hogy hogyan lehet azokat kezelni vagy letörölni, látogasson el az allaboutcookies.org oldalra és a böngészője súgójába. Az Internet Explorer, Safari, Firefox vagy Chrome böngészők beállításaiban meghatározhatja, mely sütiket fogadja el és melyeket nem. A beállítás pontos helye az adott böngésző típusától függ. A böngészője "Segítség" funkciójával gyorsan megtalálhatja a beállítás helyét.

Elemzések: A Google Analytics által néhány böngészőtípusból elemzési célra gyűjtött adatok ellenőrzése céljából látogasson el a következő oldalra: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (kizárólag asztali számítógépekhez). 

Ha a jelen Sütikre vonatkozó irányelveinkkel kapcsolatban bármilyen kérdése adódna, kérjük, írja meg nekünk az info@wellnesshetvege.hue-mail címre. A Sütikre vonatkozó irányelveket időnként módosíthatjuk. Kérjük, időről-időre látogasson el az oldalra, ahol mindig az irányelvek legfrissebb verzióját láthatja.

Jelen tájékoztató hatályos 2018. május 25. napjától kezdődően.
Kelt: Budapest, 2018. május 24.

  

WELLNESSHÉTVÉGE HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

x