Média ajánlat


2017 -ben a regisztrációs díj 12 hónapra 25.000 Ft + Áfa. 

A regisztráció belépési lehetőséget tartalmaz a
www.wellnesshetvege.hu adatfeltöltési adminisztrációs weboldalára.

További információkat , egyedi hirdetési konstrukciót kérjen e-mailben
a marketing kukac wellnesshetvege . hu e-mail címen.

Általános Szerződési Feltételeket letöltheti innen
Tájékoztatjuk, hogy az ASZF a Megrendelő lap aláírásával együtt érvényes.
A Megrendelő lapon a felek az ASZF-től eltérő feltételekben is megállapodhatnak.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Érvényes 2012. Február 1-től visszavonásig


1. Fogalommeghatározások
Szolgáltató: a felek által aláírt megrendelőlapon szolgáltatóként megjelölt gazdasági társaság vagy más formában működő személy vagy szervezet.

Megrendelő: a felek által aláírt megrendelőlapon megrendelőként megjelölt gazdasági társaság vagy más formában működő személy vagy szervezet.

Látogató: a Szolgáltató által a szolgáltatás nyújtásához használt domainneveken elhelyezett tartalmakat megtekintő személyek.

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen.

Szobafoglalási Rendszer: A Szolgáltató által üzemeltetett rendszer azon része, amely megvalósítja a 0-0 pont szerinti funkciókat.

Admin Rendszer: A Szolgáltató által üzeneltetett Rendszer azon része, amelyen keresztül Megrendelő megtekintheti az érkezett foglalásokat, azokat visszaigazolhatja.

Megvalósult Szobafoglalás, Értékesitett szoba: A Rendszer felhasználásával kezdeményezett szobafoglalás, amelynek alapján a Megrendelőtől igénybe vehető szolgáltatás (így különösen szállodai tartózkodás) ellenértéke a Megrendelő részére bármilyen formában kiegyenlítésre került (így különösen a helyszinen, előlegképpen, vagy banki átutalással), függetlenül attól, hogy a foglalással érintett, Megrendelőtől igénybe vehető szolgáltatás igénybevételre került-e.

2. A Szerződés tárgya, a szolgáltatás

2.1 Szolgáltató Interneten keresztül elérhető rendszert üzemeltet (a továbbiakban: Rendszer), amely a látogatók (a továbbiakban: Látogató) számára a Szolgáltató által mindenkoron ezen célra használt, számára delegált vagy más módon érdekkörébe tartozó (így különösen használati szerződés, stb.) domaineken keresztül érhető el és amelyen keresztül a Látogatók szobafoglalási funkciókat érhetnek el, illetve információkat kaphatnak egy-egy adott szálláshelyről.

2.2 Szolgáltató lehetőséget biztosít Megrendelő számára az általa megjelölt szálláshellyel kapcsolatos, a szálláshelyet, szolgáltatásokat bemutató információk rögzítésére, megjelenítésére a Rendszeren keresztül.

2.3 Szolgáltató nem jár el Megrendelő képviselőjeként, a Rendszerben közvetített információk, nyilatkozatok alapján szerződés a Látogató és Megrendelő nyilatkozataival, közvetlenül közöttük jön létre.

2.4 Szolgáltató a Rendszerben lehetővé teszi a Megrendelő által kínált szálláshely bemutatásán túlmenően a Megrendelő ajánlatainak megjelenítését a Látogatók számára, illetve Látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy a Megrendelő ajánlatát elfogadják, vagyis szobát foglaljanak, illetve Megrendelő ezt visszaigazolja.

2.5 Szolgáltató a regisztrált Látogatók által a Rendszer felhasználásával a Megrendelő által megjelölt szálláshellyel kapcsolatban elküldött szobafoglalások és ajánlatkérések adatait továbbítja a Megrendelő részére elektronikus formában.

2.6 Megrendelő kijelenti, hogy a Rendszert, annak működését megismerte.


3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1 Látogatók foglalásainak kezelése
Szolgáltató az általa üzemeltetett internetes portálján keresztül a Látogatók által kezdeményezett beérkező szobafoglalásokat és ajánlatkéréseket rögzíti, tárolja és azokat hozzáférhetővé teszi Megrendelő részére az Admin Rendszeren keresztül. Szolgáltató nem köteles Megrendelő által készített árajánlatokat és visszaigazolásokat ellenőrizni, azokat közvetlenül a vendég részére továbbítja.

3.2 Belépési kódok
Szolgáltató köteles Megrendelő felé maximum 3 fő részére belépési kódot és jelszót biztosítani az általa üzemeltetett internetes szobafoglalási Admin Rendszerhez.
Szolgáltató köteles ezeket a kódokat és jelszavakat a Megrendelő által a Megrendelőlapon megjelölt kapcsolattartónak e-mail formájában eljuttatni.

3.3 Fórum, hotel értékelés
Szolgáltató jogosult a szálláshellyel kapcsolatban a látogatók véleményét publikussá tenni weboldalain. Tekintettel arra, hogy ezen tartalmakat a weboldalak látogatói állítják elő és helyezik el a weboldalon, így ezen tartalmakért a felelősség kizárólag az adott tartalmat (hozzászólást, értékelést, véleményt, stb.) előállító látogatót terheli. Szolgáltató jogosult egyes tartalmak megjelenítését inodokolás és értesítés nélkül megszüntetni.

3.4 A Rendszer funkciói
Szolgáltató saját döntése alapján időközönként módosíthatja, frissítheti a Rendszer funkcióit megvalósító szoftvert, illetve a módosításokat, frissítéseket telepíthet a Rendszerben. Szolgáltató saját döntése, hogy valamely funkciót megszüntet, módosít, vagy új funkciót integrál. Szolgáltató az esetleges új funkciókkal kapcsolatban értesítésre, oktatásra nem köteles.

3.5 Tartalom letiltása
Szolgáltató saját döntése alapján jogosult különösen az olyan, Megrendelő által megjelentetni kívánt tartalmak megjelenítését letiltani, amellyel a Megrendelő a Szolgáltató által üzemeltetett Rendszer tartalmi elemeihez nem igazodó, a Jelen Szerződés rendelkezéseit sértő vagy hibás (a szolgáltatásokat, árakat és egyéb adatokat valótlan módon bemutató) adatokat rögzít.

3.6 Kapcsolattartás
Kapcsolattartók kötelesek 1 órán belül jelezni, (bármilyen elérhető csatornán) amennyiben a megfelelő kommunikáció lehetősége problémába ütközik, különösen: áramszünet, internet vagy telefon működésképtelensége).3.7 Belépési kódok kezelése
Szolgáltató által üzemeltetett internetes szobafoglalási Admin Rendszerhez biztosított belépési kódokat és jelszavakat Megrendelő köteles szigorúan titkosan kezelni. Amennyiben valamely belépési kód vagy jelszó illetéktelen személy(ek)hez kerül, az ebből adódó károkért Megrendelő – a felróhatóságtól függetlenül - vállalja teljes körűen az anyagi és minddennemű felelősséget.
A jelszavakat javasolt havonta egyszer cserélni, mely lehetőséget az Admin Rendszer belső menüje biztosít Megrendelő számára.

3.8 Kapcsolatfelvétel ajánlatkérést követően
Megrendelő a szabad kapacitása függvényében igazolja vissza a szobafoglalásokat és az ajánlatkéréseket. A megvalósult szolgáltatások minden esetben jutalékalapot képeznek tekintet nélkül arra, hogy a Szobafoglalási Rendszerben rögzített harmadik személy ajánlatkérése, illetve szobafoglalása vonatkozásában később telefonos szobafoglalás is történik-e, vagy korábban kapcsolatfelvétel történt-e Megrendelő és a szobát foglaló látogató között.
Szolgáltató ebben az esetben is teljesítette az ÁSZF 2. pontjában meghatározott szolgáltatást, így ezen foglalások is jutalékalapot képeznek. Megrendelő ezen megvalósult szolgáltatásokhoz kapcsolódó jutalékot nem jogosult vitatni.

3.9 No show
A szobafoglalás lemondásáról, módosításáról ill. a „no show“ tényéről Megrendelő a Szolgáltatót 24 órán belül e-mailben köteles értesíteni a hotel@wellnesshetvege.hu címen. Munkaszüneti napon történt foglalások esetén a Megrendelő kötelezettségét a következő munkanapon köteles teljesíteni. Az értesítés elmaradása esetén Szolgáltató jogosult az adott szobafoglalásra vonatkozó jutalékra. No show esetén Megrendelő nem jogosult kártérítésre, vagy díjelengedésre Szolgáltatóval szemben, illetve a Megrendelő által a weboldalán látogatóján, a szoba lefoglalóján esetlegesen érvényesíthető igényekért nem felelős.

3.10 Felelősség a Megrendelő részére biztosított hozzáférésekért
Megrendelő és az általa megnevezett személyek (továbbiakban a Felhasználók) belépési kódot kapnak az Admin Rendszerhez. A Rendszerbe a Megrendelő részére biztosított kódok felhasználásával rögzített adatokat Felek a Megrendelő által rögzített adatnak tekintik.

3.11 Megrendelői tartalom
A Megrendelő által a Rendszerben rögzített tartalom vonatkozásában a felelősség teljes mértékben Megrendelőt terheli, Szolgáltató kizárólag a technikai közvetítő szerepet tölt be a Megrendelő által elhelyezett tartalom vonatkozásában. Megrendelő szavatol az általa biztosított információ valóságáért, illetve jogszabályoknak való megfeleléséért, illetve azért, hogy azok harmadik személy jogát nem sértik.
Az ajánlatok adatait, tartalmát, árakat a Megrendelő a megfelelő számítások és szabályok szerint (a használati útmutató alapján) a Megrendelő saját érvényben lévő egyéni vendég árlistáiból rögzítik az Admin Rendszeren. Amennyiben az árak számításában vagy feltöltéskor hiba történik, a szobákat és a szolgáltatásokat az Admin Rendszerben rögzített árakon és a rögzített egyéb paraméterek alapján (egyéb szolgáltatások és díjak) köteles a Megrendelő biztosítani a vásárlók részére. Megrendelő az ebből adódó kárát a Szolgáltatóra nem terhelheti tovább.

3.12 Adatfrissítés
A Rendszerben a szálláshelyről megjelenő információk frissítése a Megrendelő felelőssége. Az adatok valódiságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, a Megrendelőnek a frissítés elmaradásából eredő kárát nem téríti meg.

3.13 Hibás árajánlat
Amennyiben Megrendelő hibás árajánlatot, illetve visszaigazolást küld a Szobafoglalási Rendszeren keresztül harmadik személy részére, ez esetben Megrendelő köteles a hibás árajánlat, illetve visszaigazolás szerint teljesíteni, illetve biztosítani az adott szolgáltatásokat, amennyiben a harmadik fél erre igényt tart.

3.14 Adatváltozás
Amennyiben a Megrendelő adataiban változás történik, köteles erről 5 napon belül a Szolgáltatót írásban, igazolható módon, tértivevényes levélben vagy e-mailben értesíteni. Az értesítés elmaradásából adódó kárt a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére megtéríteni.

3.15 Márkanevek használata
Megrendelő szavatol különösen azért, hogy jogosan használja a hirdetési anyagokban szereplő márkaneveket. Minden általa biztosított információra, a hirdetési anyagokra és jogdíj köteles fotókra anyagi felelősséget vállal azok jogszerűtlen használatából eredő károkért.

3.16 Regisztrációs díj
Megrendelő éves regisztrációs díj (a továbbiakban: Regisztrációs Díj) fizetésére köteles, amely a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

3.17 Jutalék
Megrendelő a Regisztrációs Díj mellett az előzetesen átküldött foglalásokból és ajánlatkérésekből a tárgyhónapban Megvalósult (értékesített) Szobafoglalásokra vonatkozó összesített csomagárak (a továbbiakban: Jutalékalap) bruttó értékének 15 %-ának megfelelő jutalékra jogosult.

3.18 Szolgáltató a tárgyidőszak utolsó napját követően összesített listát készít és küld meg a Megrendelő részére a számlázandó foglalásokról egyeztetés céljára. Reklamáció hiányában a felek a számlázandó összeget elfogadottnak tekintik. A Megrendelő a kiküldéstől számított 5 napon belül jogosult – írásban - reklamációt előterjeszteni Szolgáltató felé, aki azt a beérkezéstől számított 2 napon belül elbírálja. Amennyiben Szolgáltató a reklamációt nem fogadja el, egyeztetést kezdeményez Megrendelővel. Amennyiben az egyeztetés 5 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Szolgáltató által meghatározott összeg fizetendő Megrendelő által.

3.19 Amennyiben bizonyítható, hogy Megrendelő a 3.18 pontban foglalt kötelezettsége során valótlan adatokat közölt, köteles az érintett összeg háromszorosát kártérítés címén megfizetni Szolgáltatónak. Ezt követően valamennyi, a Szolgáltató által továbbított/közvetített foglalás után a Szolgáltatási díj – a jelen szerződésben foglalt kivételek figyelembe vételével kiszámlázásra kerül.

Szolgáltató a Jutalékról havonta, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a Szolgáltató nyilvántartásában szereplő megrendelések értéke alapján, a 3.18 pontban foglaltak figyelembe vétele mellett bocsát ki számlát. Amennyiben a Jutalék összege nem éri el a nettó 5.000 Ft-ot, úgy a díj a következő havi számlában – az adott időszakra vonatkozó díjjal együtt - kerül kiszámlázásra. Megrendelő a Szolgáltató által felszámított díjakkal szemben beszámításra nem jogosult.

3.20 Megrendelő 8 napos fizetési határidővel köteles a Jelen Szerződés szerint fizetendő díjakat banki átutalással a Szolgáltató OTP bankban vezetett 11702036-29902444 számú számlájára megfizetni. A számla befogadása egyben teljesítés-igazolásnak is minősül. A határidő a számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételével kezdődik. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget jogosult késedelmi kamatként felszámolni, amelyet évente egy alkalommal összesítve számláz ki Megrendelő felé, valamint a Szolgáltató fizetési felszólítást küld ki postai úton, melynek díja felszólításonként minden alkalommal 3500 Ft + ÁFA, mely összeget Szolgáltató a következő számlázási időszakban számláz ki.
A Jelen Szerződésben meg nem határozott díjak – így különösen Regisztrációs Díj – mindenkori összegét Szolgáltató honlapján/honlapjain közzéteszi.
Szolgáltató jogosult elektronikus számla kibocsátására.

3.21 A Szolgáltatót a Megrendelőnek a Jelen Szerződésben foglalt szerződésszegő magatartása (a Szobafoglalási Rendszerben harmadik személy részére küldött üzenetben kapcsolatfelvételre alkalmas lehetőséget jelenít meg, vagy bármely más módon harmadik személyt arra ösztönöz, hogy vele a kapcsolatot közvetlenül vegye fel, vagy a Szobafoglalási Rendszeren keresztül érkezett szobafoglalást, illetve ajánlatkérést nem kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett internetes szobafoglalási Admin Rendszeren keresztül hagyja jóvá) esetén - rendkívüli felmondással egyidejűleg is – azon jutaléknak a kétszerese illeti meg, amelytől a Szobafoglalási Rendszer szándékos megkerüléséből kifolyólag elesett, mely összeg kárátalánynak minősül.
Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele nem garantálja Megrendelő számára bevételének, nyereségének növekedését, illetve szálláshelyei értékesítését.

4. A szerződés időtartama
Szolgáltató az éves Regisztrációs Díj tárgyidőszakot megelőző megfizetését megelőzően nem köteles szolgáltatást nyújtani Megrendelő részére. Jelen szerződés visszavonásig, határozatlan időre szól.


5. A szerződés megszűnése, a szerződés felmondása
A jelen szerződés automatikusan megszűnik a Regisztrációs Díj megfizetésének elmulasztásával a Regisztrációs Díj esedékességének napján.

Bármely fél jogosult a szerződést felmondani, írásban, indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel, az aktuális tartozások rendezése mellett.

Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani amennyiben:
- Megrendelő ellen csőd, felszámolási vagy végrehajtási eljárás iránti kérelem kerül valamely bírósághoz benyújtásra;
- Megrendelő Jelen Szerződés rendelkezéseit megszegte;
- Szolgáltató olyan információk birtokába jut, amelyek kétségessé tehetik Megrendelő szerződésszerű teljesítését.

Szolgáltató a rendkívüli felmondásról meghozott döntésével egyidejűleg jogosult az általa nyújtott szolgáltatások nyújtását értesítés nélkül felfüggeszteni.

A szerződés megszűnésével, illetve amennyiben a szerződés megszűnése előtt Szolgáltató felfüggeszti a szolgáltatások nyújtását, a Megrendelő jogosultsága a Rendszerbe történő belépésre megszűnik, függetlenül attól, hogy a logikai hozzáférés lehetőségét Szolgáltató megszüntette-e.


6. Szolgáltató felelőssége a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban
A Szolgáltató, mint technikai közvetítő semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Továbbá a Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa továbbított/közvetített szobafoglalásokban szereplő adatok valódiságáért.


7. Szolgáltató felelőssége a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban
A Szolgáltatónak a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségének mértékét jelen szerződés alapján a szerződésszegés hónapjában, mint tárgyhónapban fizetendő díjak egy havi összegére korlátozzák a jogszabályok által érvényesen lehetővé tett körben. A Szolgáltatónak az ezen kívüli körbe eső szerződésszegéséért való felelősséget a jogszabályok által érvényesen lehetővé tett körben kizárják. A Szolgáltatónak a Megrendelő által fizetett díjak a felelősség korlátozásra, illetve kizárására tekintettel kerültek meghatározásra. Magasabb összegű kártérítési korláttal, illetve szélesebb felelősségvállalással kizárólag emelt díj mellett, egyedi, külön írásos megállapodás alapján biztosít lehetőséget a Szolgáltató.


8. Titoktartás
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi információt üzleti titokként kezelik és nem hozzák harmadik személy tudomására. Ez vonatkozik a szolgáltatás során használt személyi adatokra is. A szobafoglalásban átadott személyes adatok kizárólag a szobafoglalás - értékesités céljára használhatóak fel. Egyéb marketinges célokra történő felhasználás nem engedélyezett.

Amennyiben a Rendszer működésével, felépítésével, illetve bármely részletével kapcsolatban információt ad vagy enged át harmadik fél részére, kártérítésre köteles Szolgáltató felé a know-how és a piaci versenyre gyakorolt hatás tekintetében és minden egyéb bizonyíthatóan anyagi jelentőséggel bíró tekintetben.


9. Jó hírnév védelme
Megrendelő vállalja, hogy harmadik személyek számára nem ad olyan információt, amely Szolgáltatóra nézve terhelő és nem kelti Szolgáltató rossz hírét.10. Versenytilalom
Megrendelő vállalja, a szolgáltatások nyújtásában Szolgáltató oldalán közreműködő személyekkel jelen szerződés fennállása alatt, illetve annak megszűnését követő 5 évig sem közvetlenül sem közvetve nem létesít olyan jogviszonyt, amelynek eredményeként a fenti személyek vagy vállalkozások tevékenységében közreműködnének, vagy a fentebbi versenytilalom megsértésének lehetősége merülne fel.


11. A Rendszer működése
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Rendszerben nem kizárólagosan az általa kínált szolgáltatások kerülnek elhelyezésre, abban a Megrendelőével konkurens termékek is elhelyezésre kerülhetnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató döntése alapján, így különösen esetlegesen promóciók keretében, további szolgáltatások igénybevétele esetén egyes szolgáltatások a többi szolgáltatáshoz képest előnyösebb helyzetben kerülhetnek megjelenítésre, illetve kiemelésre kerülhetnek.


12. Megrendelő által a Rendszerben rögzített adatok tárolása

12.1 Szolgáltató lehetőséget biztosít a Megrendelő által a Rendszerben adatok tárolására.
12.2 A Rendszerben tárolt adatokról Szolgáltató rendszeresen biztonsági másolatot készít. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a biztonsági másolatok megfelelő elkészítése és azok tárolása ellenére előfordulhat a biztonsági másolatok sérülése, elveszése, illetve a biztonsági másolatok a Szolgáltató által meghatározottól eltérő időközzel és időpontban készülhetnek el. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból szükségessé válik a Rendszerben tárolt adatok biztonsági mentésből történő visszaállítása, úgy előfordulhat, hogy korábbi időállapotnak megfelelően állnak a Rendszerben rendelkezésre az általa rögzített adatok.
12.3 Szolgáltató a szerződés megszűnését követően nem köteles biztosítani a Rendszerben a Megrendelő által rögzített adatok tárolását, Szolgáltató jogosult a Megrendelő által rögzített adatokat törölni. A törlésre kerülő adatok mentéséről történő gondoskodás Megrendelő felelősségi körébe esik.


13. Írásbeli értesítések

13.1 Felek megállapodnak, hogy egymás közötti kommunikációjukban a Megrendelőlapon meghatározott, illetve Szolgáltató vonatkozásában a Szolgáltató honlapján közzétett mindenkori elérhetőségeket használják.
13.2 Megrendelő vállalja, hogy elérhetőségeinek megváltozását 10 napra előre, írásban, a fenti címekre címzett küldeményben jelentik be a másik Félnek.
13.3 Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos - a Szerződés módosítását nem jelentő - kommunikációjukat elektronikus levél útján is folytathatják.
Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel kapcsolatos írásbeli jognyilatkozataikat a másik fél Megrendelőlapon levelezési címként, ennek hiányában székhelyként meghatározott címre tértivevényes ajánlott levélben küldik meg, vagy annak átvételét a másik fél írásban elismeri. Felek megállapodnak abban, hogy a tértivevényes ajánlott postai küldeményt a feladás napjától számított 10. (tizedik) munkanapon akkor is kézbesítettnek tekintik, ha azt a postai szolgáltató a küldő fél részére “nem kereste”, “elköltözött” “az átvételt megtagadta”, “ismeretlen”, vagy egyéb, a kézbesítés meghiúsulására utaló közleménnyel származtatja vissza, feltéve, hogy a küldeményt az értesítést küldő fél a fent hivatkozott címre címezte. Mind Megrendelő, mind Szolgáltató saját felelőssége, hogy biztosítsa azt, hogy biztosítsa azt, hogy a hivatkozott címekre címzett küldeményeket arra feljogosított személyek vegyék át. Felek a hivatkozott értesítési címek bármilyen megváltozását haladéktalanul írásban közlik a másik féllel.
Szolgáltató a Megrendelőt értesítheti a Szolgáltatás mindenkori honlapján, illetve elektronikus levelezés útján is. Szolgáltató saját döntése alapján elfogadhatja a Megrendelő, Felhasználó elektronikus levélben tett nyilatkozatát is.


14. A szerződés tartalma
A Felek közötti szerződés rendelkezéseit a jelen ÁSZF, illetve a Megrendelőlapon szereplő rendelkezések (a jelen ÁSZF és a Megrendelőlapon szereplő feltételek együttesen: Jelen Szerződés).
) alkotják. Amennyiben a Megrendelőlap és jelen ÁSZF rendelkezései eltérnek egymástól, úgy ebben az esetben a Megrendelőlapon rögzített rendelkezések irányadók az eltérően szabályozott kérdésekben.


15. Felek közötti szerződés módosítása

15.1 Felek a közöttük fennálló szerződést egyező akarattal, illetve Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja.

15.2 Szolgáltató az ÁSZF módosításáról értesíti Megrendelőt. A módosítások az értesítéstől számított 15 napon belül lépnek hatályba. Felek a Szolgáltató vagy Szolgáltatás mindekori honlapján történő értesítést megfelelőnek elfogadják.

15.3 Amennyiben a módosítás folytán hatályba lépő ÁSZF szöveg olyan kérdést szabályoz, amely vonatkozásában Felek a Megrendelőlapon a módosítástól eltérően rendelkeztek, úgy a Felek jogviszonyában – amennyiben a módosított ÁSZF rendelkezései eltérően nem rendelkeznek, vagy Szolgáltató egyéb módon eltérően nem nyilatkozik Megrendelő felé – a Megrendelőlap rendelkezése irányadó.


16. Alkalmazandó jogszabályok
Felek a jelen ÁSZF-re a nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi  V. törvény, illetve annak megbízási szezrődésre irányadó szabályait alkalmazzák.


17. A szerződés értelmezése
Felek megállapodnak, hogy a Szerződés bármely rendelkezése oly módon értelmezendő, hogy az érvényes legyen és megfeleljen a szerződésből megállapítható üzleti céloknak. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezésének vagy egészének érvényessége az előbbi értelmezéssel nem biztosítható, úgy a szerződés egészének vagy bármely rendelkezésének érvénytelenné nyilvánítása esetén az érvénytelen rész helyébe a Szerződésből megállapítható üzleti céloknak megfelelő, érvényes rendelkezés lép.


18. Választott jog, joghatóság, illetékesség
Jelen Megállapodásban nem érintett kérdésekre nézve Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, így különösen annak létrejöttével, érvényességével, megszegésével, megszűnésével kapcsolatban keletkezik, a Felek Magyarország bíróságainak joghatóságát, Magyarország jogszabályainak alkalmazását, illetve - értékhatártól függően - arra az esetre amennyiben nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék lenne illetékes jogvitájuk eldöntésére, a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

  Együttmüködö Partnereink:    Horvátország    Wellnessweekend   

WELLNESSHÉTVÉGE HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

x
WellnessHétvége
A feliratkozással tanúsítom, hogy elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot. Tiszteletben tartjuk az Ön adatait és kizárólag saját és üzleti partnereink ajánlataival keressük meg.

Hazánk vidéki wellness szállodáinak kézzel válogatott ajánlataira kíváncsi? Jó helyen jár!

A legolcsóbb wellness ajánlatokra vadászik? Wellness csomagok akár 40-70% kedvezménnyel!

Szeretné, hogy egy magyar tulajdonú családi vállalkozás szolgálja ki? Várjuk, hogy megismerhessük!