FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a Lázár&Lázár Kft. - továbbiakban Szolgáltató, a tulajdonában álló weboldalak felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon szállás foglalást vagy vásárlást kezdeményez (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldalon való vásárlással weboldal által nyújtott bármely Szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált Szolgáltatások igénybevételére.

A Weboldal tulajdonosa jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

I. A Weboldal működési elve

A felhasználók a Weboldalt regisztráció nélkül vehetik igénybe.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Vásárláskor elkérje postázási címét, adott esetben telefonszámát, valamint egyéb, a Felhasználót érintő személyes adatokat. A szolgáltató a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.

A Weboldal

1. Utalványokat értékesít, kiemelt kedvezményekkel

Az adott ajánlatok eredeti ára ('normál ár'), minden esetben a szálláshely által megadott listaár illetve információk alapján kerül megadásra. Ezen információ hitelességéért a szálloda felel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.

A Szolgáltaltató Utalványt árul, melyet az általa szerződött partnerek (a továbbiakban 'Partner') Szolgáltatásaira (a továbbiakban: a “Szolgáltatás”) lehet felhasználni. A Szolgáltató a közösen megállapított kedvezménnyel értékesíti a vevőknek (az „Ajánlat”) az Utalványt. Ebből a szempontból csak Felhasználó minősülhet vevőnek. A Szolgáltató ilyen Ajánlatokat rendszeresen közöl a Weboldalon.

Amennyiben a felhasználó megvásárolja az Utalványt, úgy az Ajánlat életbe lép és Felhasználó elektronikus levélben Utalványt (a továbbiakban: a „Utalvány”) kap, amelynek a Partnernél való bemutatásával igénybe vehetik az Utalványon szereplő Szolgáltatást az ott meghatározott kedvezményes áron.

Fizetési mód:

- 100% előre utalás. Az utaláshoz szükséges adatokat a megrendelést követően e-mailben küldi el a Szolgáltató
- vagy előleg utalás a Szolgáltató felé és a fennmaradó összeget a Felhasználó a Partnernél fizeti SZÉP kártyával

Az összeg beérkezését követően e-mailben küldi el a Szolgáltató az Utalványt a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Felhasználási információ: az Utalvány megvásárlásakor nem kell dátumot megadni, az időpontot az utazást megelőzően előzetesen a Felhasználó egyezteti a Partnerral.

2. Belföldi szállást közvetít

A Szolgáltató a Partner szállodák által közzétett szállás csomagokat közvetít a Felhasználó felé.

 • A Felhasználók a konkrét csomagra vonatkozóan ajánlatot kérnek a Partnertől a Szolgáltatón keresztül.
 • A Szolgáltató a Felhasználó érdeklődését továbbítja a Partner szálloda felé, aki azokat 24 órán belül megválaszolja a Felhasználó felé.
 • A szállás megrendelést közvetlenül a Partner szálloda igazolja vissza a Felhasználónak a Szolgáltató weboldalán.
 • Bármilyen pénzügyi tranzakció csak és kizárólag a Felhasználó és Partner között történik a szállás elfoglalása előtt.

Fizetési mód: A Felhasználó a Partner szállodának fizet közvetlenül. A Partner szálloda előleget kérhet be.

3. Fix áras Utalványokat értékesít 5000ft, 10000ft, 15000ft értékben.

A Szolgáltató a fenti címletekben Utalványokat értékesít a Felhasználó felé. A Felhasználó a vásárlást követően egyeztet a Lázár&Lázár Kft-vel a felhasználás részleteiről.

 • Az Utalvány kizárólag a wellnesshetvege.hu kínálatában szereplő valamely szállodában használható fel

 • Beváltás előtt az Utalvány birtokosa a wellnesshetvege.hu elérhetőségeink érdeklődhet a választható szállodák listájáról a hotel@wellnesshetvege.hu e-mail címen, vagy a +36-30-508-3266
 • Az Utalvány kizárólag a wellnesshetvege.hu-n keresztül váltható be, sem közvetlenül a szállodánál, sem más utazásközvetítőnél nem elfogadott fizetőeszköz!
 • Az Utalvány kiemelt- és ünnepi időszakokban is felhasználható foglaltságtól függően.

Az Utalvány a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes, beváltására ebben az időszakban kell sort keríteni.

4 A Weboldal használata

4.1 Az Ajánlat igénybe vétele

Jelen weboldal a Szolgáltató tulajdona, de Szolgáltató és Felhasználó felek közötti szerződés nem jön létre. Szerződés csak a Partner és a Felhasználó között jön létre.

4.2 A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat a Szolgáltató felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze, vagy törölje.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni, Illetve az általa feltöltött tartalmat  törölni.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív felületeket felügyeli és moderálja.

5. Az Utalvány és felhasználása

Az Utalvány készpénzre nem váltható.

A Szolgáltató a feltüntetett szálloda bizományosi értékesítője, így kizárja minden felelősségét a szállodai szolgáltatás bármilyen okból történő elmaradása esetén. A Szolgáltatás vagy Utalvány megvásárlója tudomásul veszi, hogy visszafizetési, vagy kártérítési igényét kizárólag és közvetlenül a feltüntetett szállodával szemben érvényesítheti. A bizományos felelőssége kizárólag a Szolgáltatás vagy Utalvány ellenértékének a szálloda részére történő befizetésére terjed ki. A szállodai szolgáltatási jogviszony a Partner  és a felhasználó között jön létre.

5.1 Az Utalvány leírása

Az Utalvány az alábbiakat tartalmazza: A Szolgáltatás megnevezése, A Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának helyszíne, amennyiben a vásárlás pillanatában már tudható, Egyedi azonosító szám. Sorszám,  Az Utalvány felhasználhatósága, annak érvényessége.

5.2 Az Utalvány felhasználása

Az Utalványt a Felhasználó annak érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően az Utalvány többé nem használható fel. Az Utalvány felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert/Partner képviseletében eljáró személyt arról, hogy Utalványt kíván a fizetéshez felhasználni. Az Utalvány készpénzre nem váltható.

5.3 Megrendelés adatainak javítása

Amennyiben megrendelése elküldése előtt valamilyen oknál fogva hibás adatot adott meg, úgy kérjük erről haladéktalanul tájékoztasson minket a Weboldalon a KAPCSOLATOK linken található elérhetőségeken.

6. Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

7. A felelősség korlátozása

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített Szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

A Szolgálató nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

A Szolgáltató a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

8. Elállás

Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) a távollévők között kötött szerződésekről szóló kormány rendelet 23-as paragrafusa alapján a szerződéskötéstől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Szerződéskötésnek az oldalunk vásárlási feltételek elfogadása után a rendelésről szóló írásbeli ( e-mail ) visszaigazolás megküldése számít.

9. Megrendelés visszaigazolása

A megrendelés beérkezésekor a vásárló részére a webáruház - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - automatikus visszajelzést küld e-mailben, a megrendelés pillanatától számított 48 órán belül. 

10. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandóak. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

Jelen szerződési feltételek 2017. szeptember 1-jétől hatályosak.

Adatvédelmi Nyilatkozat

Személyes adatait becsületes és tisztességes módon, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal - így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.) - és az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi és európai uniós jogi aktusokkal összhangban, a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően védjük és kezeljük.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a wellnesshetvege.hu minden szolgáltatására vonatkozik, beleértve az online elért vagy igénybe vett, vagy bármilyen más platformon vagy eszközön keresztül igénybe vett szolgáltatásokat (ezen platformok és eszközök a továbbiakban együttesen: Weboldal).

A Weboldal üzemeltetője és a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során szolgáltatott személyes adatok kezelője a Lázár&Lázár Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy wellnesshetvege.hu), székhelye 1139 Budapest, Váci út 85., e-mail címe: info@wellnesshetvege.hu, jelenlegi adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-41032

A wellnesshetvege.hu fenntartja a jogot az adatvédelemre és a cookie-kra vonatkozó szabályok módosítására, így kérjük, rendszeresen látogasson el erre az oldalra.

I. Adatkezelési tájékoztatás - általános elvek és szabályok

A Felhasználó, mint érintett (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, ha (i) ahhoz a Felhasználó hozzájárul, vagy (ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A 18. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó a wellnesshetvege.hu által kínált szolgáltatásokat személyesen nem veheti igénybe, nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Felhasználó írásban kérelmezheti a Szolgáltatónál (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. A Szolgáltató minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. A Felhasználó adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely - a jelen nyilatkozatban foglaltakra történő utalással - magában foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, valamint az adatkezelés időtartamát. A Felhasználó kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást, és a Felhasználó felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.

A Felhasználó írásbeli kérelmére a Szolgáltató külön tájékoztatást ad a Szolgáltató általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az adott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

II. Az adatkezelés jogalapja

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja a Felhasználók előzetes, önkéntes, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak ismeretén alapuló határozott hozzájárulása.

Kizárólag azon Felhasználók személyes adatait kezeljük, akik ezen adatokat a lent részletezett módokon, önkéntesen tudomásunkra hozták, és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárultak.

A Felhasználó a Weboldal valamely olyan szolgáltatása igénybevételével, amelynek során megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta az adatvédelmi nyilatkozatban (jelen nyilatkozat) foglaltakat, akkor az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje, valamint, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakkal összhangban - szükség szerint - továbbítsa. Ennek megfelelően, az erre vonatkozó checkbox bejelölésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy személyes adatait a Szolgáltató tárolja, illetve folyamatosan kezelje.

A Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy személyre szabott, hírekből, ajánlatokból és más információkból álló összeállítást küldjünk meg a Felhasználó részére.

Amennyiben a továbbiakban a Felhasználó nem kívánja, hogy hírlevelet küldjünk részére, a Felhasználó bármikor kérheti (opt-out) ennek a felfüggesztését és leiratkozhat róla. A leiratkozáshoz a Felhasználó a hírlevélben szereplő linkre kattint, és ezután végigvezetjük a Felhasználót a leiratkozási folyamaton. A Felhasználó emailt is küldhet a Szolgáltató részére, amelyben visszavonja a hírlevél küldéshez való hozzájárulását.

A Felhasználó a jelen nyilatkozat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásával hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben a Felhasználó megkezdett szoba foglalását nem véglegesítette, a Szolgáltató emlékeztető üzenetet küldjön Felhasználónak a foglalás folytatásáról, illetve e szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy ne kelljen kitöltenie újra a már egyszer kitöltött szállásadatokat, illetve ne kelljen a szállást újból megkeresnie.

III. A kezelt személyes adatok köre az adatkezelés céljának megfelelően

1. Szállásfoglalás és ajánlatkérés során kezelt személyes adatok (beleértve a megkezdett, de nem véglegesített foglalásokat is):

 • teljes név
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám

2. Marketing tevékenység során (hírlevél, promóciók) kezelt személyes adatok:

 • teljes név
 • e-mail cím

3. Felmérések/értékelések

A Szolgáltató sikeres szállásfoglalás, illetve utalványvásárlás esetén egy anonim módon is kitölthető kérdőívet küld, amelyben a Felhasználónak lehetősége nyílik az adott szolgáltatás értékelésére. Ezen értékelések során - szükség szerint - kezelt személyes adatok:

 • teljes név
 • értékelés

4. Utalványvásárlás során kezelt személyes adatok:

 • teljes név
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám

IV. Az adatkezelés célja

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a wellnesshetvege.hu szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében:

szállásfoglalással, ajánlatkéréssel, értékelésekkel és utalványvásárlással kapcsolatos adatkezelés során különösen, a foglalás sikeres lebonyolítása, véglegesítése, foglalást visszaigazoló e-mail küldése, a szolgáltatás véleményezésének és értékelésének lehetősége, a Felhasználó adatainak ajánlatkérési, szállásfoglalási és utalványvásárlási célú továbbítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés során különösen, saját célú promóciós anyagok, így különösen hírlevelek küldése, valamint nyereményjátékainkban történő részvétel biztosítása, a wellnesshetvege.hu-val kapcsolatos információkról, akciókról és promóciókról való tájékoztatás.

V. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg a Felhasználó hozzájárulását vissza nem vonja.

VI. Adattovábbítás

Ajánlatkérés esetén - a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján - a Szolgáltató az ajánlatkéréssel egyidejűleg továbbítja az ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét, SuperShop kártyájának számát - az érintett szálláshely üzemeltetőjének, illetve más személynek, akivel a Szolgáltató az ajánlatkérés illetve szállásfoglalás feldolgozása érdekében üzleti kapcsolatban áll (a továbbiakban: Partner). Szállásfoglalás esetén - a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján - a Szolgáltató továbbítja a foglaló Felhasználó személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét, SuperShop kártyájának számát- a közvetítő Partner felé a foglalás véglegesítése érdekében. Utalványvásárlás esetén - a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján - a Szolgáltató az utalvány megrendelésével egyidejűleg továbbítja a vásárló Felhasználó személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét , születési idejét, SuperShop kártyájának számát -, valamint egyéb rendelési adatait a kedvezményes szállásajánlatot közvetítő Partner felé az utalvány küldése céljából.

Ezeket a személyes adatokat a wellnesshetvege.hu vagy a Partner is felhasználhatja a foglalással kapcsolatos, személyre szabott ajánlatok küldésére.

VII. Cookie-k használata

Annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét elősegítsük, cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol, és amelyek szükségesek a Weboldal teljes körű használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, hogy a Felhasználók miként használják a Weboldalt, és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk, hogy a Felhasználó ellátogatott-e már korábban a Weboldalra, vagy egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni, kérjük, úgy állítsa be az internetes böngészőjét, hogy vagy automatikusan blokkoljon és töröljön minden cookie-t a számítógépe merevlemezéről, vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A Weboldalra történő első látogatás során megjelenő, a cookie-kkal kapcsolatos tájékoztató elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen nyilatkozatban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

Online reklámra használt cookie-k

Fenntartjuk a jogot az olyan információ felhasználására is, melyet cookie-k használatával nyertünk a honlapunk látogatói tevékenységének anonim elemzése révén. Ennek alapján saját honlapunk, saját termékeinkről specifikus reklámokat tudunk mutatni a Felhasználóknak. Úgy gondoljuk, hogy a Felhasználónak ez hasznos, mert olyan hirdetéseket mutatunk, amelyekről a felhasználói magatartása alapján okunk van feltételezni, hogy érdekelik, ezért kevesebb véletlenszerű hirdetéssel, kevésbé érdekes tartalommal fog találkozni.

Így tudja meggátolni a merevlemezén a cookie-k tárolását és/vagy tudja törölni őket

Beállíthatja a böngészőjét oly módon, mely általánosságban meggátolja a cookie-k mentését a számítógépére, és/vagy minden alkalommal felteszi a kérdést, hogy hozzájárul-e a cookie-k használatához. Ezen kívül bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat. Ezeknek a funkcióknak a működését részletesen megismerheti böngészője "Segítség" menüpontjában. Leírással és képekkel ellátott magyarázatot talál a Firefox, a Microsoft Internet Explorer és a Google Chrome böngészőkre vonatkozóan a következő linken: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k általános kikapcsolása korlátozhatja a Weboldal használhatóságát.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kifogása merül fel, úgy kérjük, írjon nekünk a 1139 Budapest, Váci út 85. postai címre vagy az info@wellnesshetvege.hu e-mail címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, a Szolgáltató ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvasható.

WELLNESSHÉTVÉGE HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

x